ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Select Language

ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΜΑΘΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ
ΝΕΑ PROFILE ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PROJECTS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
       
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   + LABORATORY
     + ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Κοινωνιολογία - Φιλοσοφία
  Περιβάλλον-Νευροεπιστήμες
  Παιδεία - Δημιουργικότητα
  Μουσική-Μέτρο-Προσωδία
  Αγωγή Υγείας
  Γλωσσολογία
  Πληροφορική-Τεχνητή Νοημοσύνη-Ρομποτική
  Μαθηματικά-Μεθοδολογία
  Ιστορία Εκπαίδευσης
  Ειδικά Εργαλεία
  + Τηλεματικές Υπηρεσίες
  + Γραμματοσειρές
  + Εγχειρίδια
  + Μεταφραστές
  + Μηχανές Αναζήτησης
  + Ερευνητές
  + Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
  + Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

--  IQ TESTS --

 

Α) Ειδικά

  1. G-Test
  2. The Eureka Test (en, fr, es, de)
  3. The Archimedes Test
 

Β) Απλό

 

+ Το υπερ-τεστ:

     - Μέρος (a)

     - Μέρος (b)

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
 

Φιλοσοφία Παιδείας - Φιλοσοφία - Μέτρο

 1. Κεχαγιάς, Χ-Θ. (2020). Μάθηση και Διδασκαλία στις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Το «φροντιστήριον» του Σωκράτη. Eos, 7(1): 66-79. [links: 123pdf]

 2. Dalavouras, G., & Kechagias, C. T. (2021). Social Values and Education: A Brief Comparative Approach from Schwartz to White’s and Hand’s TheoriesInternational Journal of Social Science and Human Research, 4(8), 2087-2091. (https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i8-17)

 3. Skordis, I., Kechagias, CT., & Antoniou, AS. (2021). Letting Nietzsche inside schools? Educational potential and an acknowledgement of the optimism of his philosophySN Soc Sci 1157. (https://doi.org/10.1007/s43545-021-00158-x) 

 4. Kechagias, C., Stefanopoulou, S., & Antoniou, A.-S. (2021). Thucydides and Brexit: Parallels and Functional PrinciplesEuropean Journal Of Social Sciences Studies, 6(3), 51-68. (DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v6i3.1035)

 5. Chatzidaki, N., Kyridis, A., & Kechagias, C. (2021). A view on the Greek Shadow Education at the era of the economic crisis. How do private tutors’ working conditions are formed? European Journal of Education Studies, 8(3), 310-326. (DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i3.3649)

 6. Κεχαγιάς, Χ. (2021). Οδηγίες για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 7. Stefanopoulou, S., Kechagias, C.-T., & Malafantis, K. (2021). Education in Fictional Dystopian Societies: The Case of Veronica Roth’s “Divergent”Journal of Advances in Education Research, 6(1), 49-59.

 8. Κεχαγιάς, Χ. (2020). Άνθρωπος & μέτρο στον αισχύλειο ΠρομηθέαΦιλοσοφία τέχνη θεραπεία-PATh, 1, 95-104.  (doi10.13140/RG.2.2.34152.60168) [RG] [ACA] [PRG].

 9. Κεχαγιάς, Χ. (2020). Προλογισμός. Στο Κορκιδάκης Ε. Η Εθνική Γλώσσα ημών Ελλήνων: Έξοχον σόφισμα και υπείροχον τέχνεργον. Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης, 11-19.  [ACA] [RG] [PRG]

 10. Pella, K., Tsoukalochoriti, G., & Kechagias, CT. (2019). Collaborative Iconic And Symbolic Representation Activities Using Edusemiotics In English As A Second Language (ESL): A Philosophical Approach. Journal for Research Scholars and Professional of English Language Teaching, 3(16), 1-13. [academia] [researchgate] [jsrp-elt]  [PRG]

 11. Chatzidaki, N., & Kechagias, C.T. (2019). Can We Teach Creativity? Extending Socrates’s Criteria to Modern EducationJournal of Aesthetic Education, 53(4), 86-98. [academia] [researchgate] [JAE]

 12. Kechagias, CT., Antoniou, AS. (2019). 7. Goddess Athena as leader and mentor in Homeric epics. In Antoniou, AS., Cooper, C., Gatrell, C. (Eds.), Women, Business and Leadership: Gender and Organisations, (pp. 106-120). Edward Elgar Publishing.  [academia] [books.google]

 13. Κατσίμπρας, Α., & Κεχαγιάς, Χ.-Θ. (2019). Πολιτειότητα και Αμοιβαιότητα στο σύγχρονο Σχολείο: μια φιλοσοφική προσέγγιση. Επιστήμες Αγωγής, 2019(1), 39-56. [academia] [pdf] [PRG]

 14. Κεχαγιάς, Χ-Θ., & Μπούτσικα, Ε. (2018). Διδασκαλία και μάθηση στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου. (Teaching and Learning in Aeschylus’ Prometheus Bound)Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 66, 34-47. [ACA] [RG] [ΠΕΕ] [PRG]

 15. Stefanidou, C., Skordoulis, C., & Kechagias, C. (2018). The Relationship between Student Science Teachers’ Views on Nature of Science and Classroom Practice: Is There Any? Journal of Studies in Education, 8(4), 28-44.  [ACA] [pdf] [RG] [PRG] [JSE]

 16. Kechagias, C-T, Papaioannou, G, & Antoniou, A-S. (2018). Burning Socrates’ School down with Aristophanes: Learning and Teaching under CloudsRevista Dramaturgias, (7), 512-527.

 17. Κεχαγιάς, Χ. (2018). Προλογικά Σημειώματα. Στο: Διγενή, Σ. Κίτρινο Υποβρύχιο, σσ. 14-16. Αθήνα: Πατάκης [academia] [researchgate]

 18. Stefanopoulou, S.,Kechagias, C. (2018). Improving the educational practice using simulations in science education. The contribution of Althusser’s theory on the cognitive procedureEuropean Journal of Education Studies, 4(3), 61-78). [academia] [pdf] [PRG]

 19. Κεχαγιάς, Χ. (2016) Αμοιβαιότητα και ανταπόδοση: μορφές και οι απαρχές της φιλοσοφίας της Παιδείας. Eos: Journal of Scientific and Educational Research, 4(2), 151-168. [ACA] [RG] [pdf] [PRG]

 20. Kechagias, C., & Atzampou, M. (2012). Moral values in scholar books: a comparative approach. 8th International Symposium of Delphi Idea: Globalize Impact: Case Greece, National and Kapodistrian University of Athens, Central Building, [Athens, Greece 12/7/2012].

 21. Kechagias, C. (2009). Multidisciplinary approach in primary education. In: M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice (vol II), (pp. 7-19), Faculty of Education in Jagodina, [ISBN: 978-86-7604-080-3] [academia] [pdf]

 22. Tzani, M., Kechagias, C. (2009). The Guide and the Mentor. In M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, (pp. 35-46), Faculty of Education in Jagodina, [ISBN: 978-86-7604-077-3] [academia] [pdf]

 23. Tzani, M., Kechagias, C. (2009). Criteria and Methodology of evaluation in Teacher EducationIn M. Meri (ed.). Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, (vol II), (pp. 197-202), Faculty of Education in Jagodina, [ISBN: 978-86-7604-080-3] [academia] [pdf]

 24. Κεχαγιάς, Χ., (2009). Προλεγόμενα. Στο Ε. Κορκιδάκης. Μία προσέγγισις των Ηθικών του Χαιρωνέως μυσταγωγού του δελφικού ιερού φιλοσόφου Πλουτάρχου, (σσ. 9-15), Αθήνα: Επιμενίδης ο Κρης, [ISBN: 978-960-521-212-4] [academia] [pdf]

 25. Kakizis, N.K., Baldoukas, A., Tasios, A.,  Kechagias, C., Tzani, M. (2009). “Technological Recycling of Materials: A novel concept framework for  reinforcing communication and strengthening synergetic integrated education in science and technology principles”, [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts), 25/09/09, Spetses, Greece]

 26. Kakizis, N.K., Baldoukas, A., Tasios, A.,  Kechagias, C., Tzani, M. (2009). “The exchange of S&T experiences and the cognitive integration of generations through the implementation of the ‘Technological-Recycling’ concept framework: developing a framework for the exchange of experiences, views and scientific knowledge between parents, pupils and teachers”, [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts), 25/09/09, Spetses, Greece]

 27. Kakizis, N.K., Baldoukas, A., Tasios, A.,  Kechagias, C., Tzani, M. (2009). “The integration of scientific knowledge and technological experiences through hands-on science communication workshops”, [International Scientific Conference (eRA-4),  The Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education & International Scientific Conference, SynEnergy Forum (S.E.F.-2) – Science and Society Session, (Alternative Educational & Science Communication Concepts), 25/09/09, Spetses, Greece]

 28. Kechagias, C. (2009). The Doctrine and the Core Rupture«UZDANICA», Magazine for language, literature and pedagogy, issue VI/2, November 2009, Publisher Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia, ISSN 1451-673X.

 29. Κεχαγιάς, Χ. (2006). «Κοινωνική Προσωδία: ένας νέος προσδιορισμός της προέλευσης και των τρόπων δράσεως των νοητικών οντοτήτων στο πλαίσιο της συνεξέτασης της ανθρώπινης οντολογίας και κοινωνικής τελεολογίας», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Φιλοσοφία των Επιστημών», Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (6-8 Μαΐου 2006).

 30. Κεχαγιάς, Χ. (2005). «Κοινές Δομικές μορφές της λειτουργίας του νου και της αρχαίας Ελληνικής ποίησης. Η περίπτωση της προσωδίας», εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Ε.Β.Ι.Ε.Ε. – Ευγενίδειο Ίδρυμα): «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή & Πράξη«. Θέμα στρογγυλής τράπεζας: «Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση» [10/12/2005] | (pdf)

 31. Κρέμου, Ε., Κεχαγιάς, Χ. (2006). Οι ορίζουσες ενός Σχολικού Πολιτισμού, Στο Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, (σσ. 13-18), Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., [ISSN: 1790-8574] [academia] [pdf]

 32. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Μεθοδολογία Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σσ: 159-169), Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4] [academia] [pdf]

 33. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Παραδείγματα εφαρμογής της Μεθοδολογίας του Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου: Μουσικοκινητική και Φυσική Αγωγή. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σσ: 197-235), Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4] [academia] [pdf]

 34. Κεχαγιάς, Χ. (2006). Σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης. Στο Μ. Τζάνη, Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Η Ελληνική πρόταση για το Σχολείο του Μέλλοντος, Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [academia] [researchgate]

 35. Κεχαγιάς, Χ., Τζάνη, Μ. (2005). Φιλοσοφία και Ρόλος της Αγωγής και Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Στο Α. Τριλιανός, Ι. Καράμηνας, Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, (σσ. 81-89), Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. [ISBN: 960-88357-3-9] «Πολιτισμική αβεβαιότητα εν… αριστοφανικώ ιγδίω» [academia] [pdf]

 36. Τζάνη, Μ., Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η συμβολή της λακωνικής γης στη διαμόρφωση των αξιών του Ελληνισμού. Στο Λακωνία: Γλώσσα-Ιστορία-Πολιτισμός, (σσ. 205-217), εκδ. Ατραπός [academia] [pdf]

 37. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στη διαμόρφωση του πολιτικού ανθρώπου. Στο Μ. Τζάνη. Κοινωνιολογία Παιδείας, (σσ: 62-78), Αθήνα: Γρηγόρης, 2004 [ISBN: 960-333-369-7] [academia] [pdf]

 38. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι και του ευ επιχειρείν ως μέσων αντιμετώπισης των θανασίμων απειλών από την κατίσχυση της Υψηλής Τεχνολογίας. (θέμα προσυνεδριακής ημερίδας Κοζάνης: Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση. Το Δημόσιο Σχολείο στο νέο περιβάλλον. Κοζάνη, 23/03/2003) (abstract_pdf)

 39. Κεχαγιάς, Χ. (2004). Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών Ιδεωδών, Στο Α. Παυλίδης. Ιστορία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης, Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (σσ. 197-213), Αθήνα: Ατραπός [ISBN: 960-8325-80-3] [academia] [pdf]

 40. Κεχαγιάς, Χ.  (2002). Μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση στη φράση Νους υγιής εν σώματι υγιεί, εισήγηση στο συνέδριο Ερμηνεία Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης (2002).

 41. Tzani, M. & Kechagias, C. (2005). Methodology of Social Sciences. Athens: National and Kapodistrian University of Athens (FULL-TEXT)

 42. Τζάνη, Μ. & Κεχαγιάς, Χ. (2005). Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 43. Λειτουργικές Αρχές και Κοινωνική Δομή του Ελληνικού Πολιτισμού, Δρ. Χρήστος Κεχαγιάς, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2006, σελ. 863 (ISBN: 960-6622-75-4)

 44. Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το Σχολείο του μέλλοντος, Καθ. Μαρία Τζάνη, εκδ. Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 238 (ISBN: 960-454-011-4)

 45. Γυναίκα & Παγκοσμιοποίηση: Η γυναίκα στον 21ο αιώνα (Τζάνη Μ.)

 46. Ελληνοκεντρικός κόσμος και γιάνκικη παγκοσμιοποίηση (Jaeger - Steel)

 47. Σημειώσεις για το μάθημα "Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία" (Κεχαγιάς Χ.)

 48. Αστικοποίηση του ποντιακού χώρου στην Τουρκία κατά την δεκαετία του 1990 (Παυλίδης Α.)

 49. Επιστημολογική προσέγγιση κβαντικής θεωρίας (Λυγερός Ν.)

 50. Φιλοσοφία και ρόλος της αγωγής και της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα (Τζάνη Μ. & Κεχαγιάς Χ.) [pdf]

 51. Πολιτισμική αβεβαιότητα εν αριστοφανικώ ιγδίω (Κεχαγιάς Χ.) [pdf]

 52. Καλλιέργεια του ‘ευ αγωνίζεσθαι’ και του ‘ευ επιχειρείν’ ως μέσων αντιμετώπισης των θανασίμων απειλών από την κατίσχυση της Υψηλής Τεχνολογίας(Κεχαγιάς Χ.) [pdf]

 53. Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και των ιδεωδών (Κεχαγιάς Χ.) [pdf]

 54. Περί τελεολογίας Κοινωνιολογίας (Κεχαγιάς Χ. & Λυγερός Ν.)

 55. Ιδέα του Καστοριάδη και θεωρία του Ramsey (Λυγερός Ν.)

 56. Η έννοια του μάγματος του Καστοριάδη (Λυγερός Ν.)

 57. De la linéarité sociale à la polycyclicité humaine(Lygeros N.)

 58. Misère sociale et grandeur humaine (Lygeros N.)

 59. Axiologie et civilisation  (Lygeros N.)

 60. Etat social et société étatique (Lygeros N.)

 61. Sur une remarque ontologique d’Heidegger (Lygeros N.)

 62. Η ασφάλιση ως ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης αξίας (Λυγερός Ν.)

 63. Η έννοια του πολιτισμού(Λυγερός Ν.)

 64. Νοητικά σχήματα και μεθοδολογία (Λυγερός Ν.)

 65. Κοινωνική μίμηση (Λυγερός Ν.)

 66. Ο οπορτουνισμός ως κοινωνική ιδεολογία (Λυγερός Ν.)

 67. Εκπαίδευση και Κοινωνία (Λυγερός Ν.)

 68. Κοινωνική αδράνεια και ανθρώπινη σκέψη (Λυγερός Ν.)

 69. Τοπική δράση και ολική αλλαγή (Λυγερός Ν.)

 70. Πολυπλοκότητα και Ποικιλομορφία (Λυγερός Ν.)

 71. Το θέατρο της συνείδησης και η συνείδηση του θεάτρου (Λυγερός Ν.)

 72. Κατηγορίες και συστήματα (Λυγερός Ν.)

 73. Η ομορφιά της γνώσης και η γνώση της ομορφιάς (Λυγερός Ν.)

 74. Σύστημα αρχών και αξιολογία (Λυγερός Ν.)

 75. Coexistence sociale et Symbiose humaine (Lygeros N.)

 76. Ποσοτικά δεδομένα και κοινωνιολογία (Λυγερός Ν.)

Άλλες πηγές

 1. Ατομικός φιναλισμός και κοινωνική δημοκρατία στην Κοινωνία της Γνώσης: Όψεις του αυτονοήτου (Παπαδάκης Ν.)

 

Βιοφυσικό Περιβάλλον - Εγκέφαλος - Νευροεπιστήμες

 1. Μορφονεοτεκτονική δομή του όρους Πάρνηθα Αττικής (I. Mariolakos, I. Fountoulis, Ch. Sideris, Th. Chatoupis)

 2. Ποσοτική διερεύνηση του υδρογεωλογικού συστήματος της λεκάνης Κάτω Μεσσηνίας (Μαριολάκος Η., Σπυρίδωνος Ε., Φουντούλης Ι., Λόγος Ε., Θεοχάρης Δ.)

 3. Neotectonic Geodynamic Model of Peloponesus Based on Morphotectonics (Mariolakos I., Papanikolaou D., Lagios, E.)

 4. THE ARGON FIELD IN ARCADIA, THE SINKHOLE OF NESTANI VILLAGE, GOD POSEIDON AND THE SUBMARINE DINI SPRINGS IN ARGOLIC GULF (PELOPONNISOS, GREECE). A GEOMYTHOLOGICAL APPROACH OF THE POSEIDON BIRTH (Mariolakos I.)

 5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Φουντούλης Ι., Λαδάς Ι., Σπυρίδωνος Ε. και Μαριολάκος Η.)

 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε., ΚΟΥΒΑΣ, Δ., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε.)

 7. Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειου καρστικού υδροφορέα του Φυλληϊου όρους στην περιοχή των Φαρσάλων (Θεσσαλία), (Μαριολάκος Η., 2001)

 8. A new model for the structure of the DACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres (E. Danezis, D. Nikolaidis, V. Lyratzi, M. Stathopoulou, E. Theodossiou, A. Kosionidis, C. Drakopoulos, G. Christou and P. Koutsouris) [pdf]

 9. Οι κοινωνικές προεκτάσεις της βιοηθικής (Λυγερός Ν.)

 10. A Non-Critical String (Liouville) Approach to BrainMicrotubules: State Vector Reduction, Memory Codingand Capacity  (N.E. Mavromatos, and D.V. Nanopoulos) [pdf]

 11. On a Possible connection of non-critical strings to certain aspects of quantum brain function (N.E. Mavromatos, and D.V. Nanopoulos) [pdf]

Άλλες πηγές

 1. Όταν μιλάμε για πολύπλοκα χαρακτηριστικά (Αλαχιώτης Σ.)

 2. http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html (The whole brain atlas-Harvard)

 3.    + Normal Anatomy in 3-D with MRI/PET (Javascript)

 4.    + Atlas Navigator (Java)

 5.    + Atlas of normal structure and blood flow

 6.       - Top 100 Brain Structures

 7. http://www.brainconnection.com/

 8. http://online.itp.ucsb.edu/online/plecture/penrose/ (Science and the mind, Dr Roger Penrose, Oxford University)

 9. http://education.jpl.nasa.gov/ (Education.jpl.NASA - JPL Education Gateway)

 10. http://www.learnmem.org/ (Learning and memory)

 11. http://www.brembs.net/learning/ (Neuroscience, learning and memory)

 12. http://www.neurosci.tufts.edu/ (Tufts neuroscience program)

 13. http://www.nimh.nih.gov/neuroinformatics/index.cfm (Neuroinformatics-The human brain project)

 14. http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm (Εργαστήριο / Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ

 15. http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf (Εγκέφαλος, Μάθηση & Μνήμη, Καφετζόπουλος Ε.)

 

 

Παιδεία - Εκπαίδευση - Δημιουργικότητα - Διαθεματικότητα

 1. Alexandros Delmouzos - A radical innovator pedagogue (Nikolopoulos A., 2005)

 2. Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το Σχολείο του μέλλοντος, Καθ. Μαρία Τζάνη, εκδ. Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 238 (ISBN: 960-454-011-4)

 3. Ελληνοκεντρικός κόσμος και γιάνκικη παγκοσμιοποίηση (Jaeger - Steel)

 4. Une approche didactique des sections coniques (Lygeros N.)

 5. Η συμβολή του Alfred Binet στην ειδική παιδαγωγική (Λυγερός Ν.)

 6. "Syneducation" (Synekpaidefsis): Reinforcing Communication and Strengthening Cooperation Among Students, Parents and Schools (Mylonakou I. & Kekes I.)

 7. Γλωσσικά και άλλα προβλήματα στην Ελλάδα των Ελλήνων μαθητών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Παυλίδης Α.)

 8. Πρόγραμμα «ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ»: Μια Πρόταση για την Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων στα Δημοτικά Σχολεία (Μυλωνάκου Η.)

 9. Οι δύο εκδοχές ενός αλφαβηταρίου για την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας: Η Ελληνική και η Τουρκική. Μια συνοπτική συγκριτική προσέγγιση (Παυλίδης Α.)

 10. Η περιφερειακή ανασυγκρότηση της Εκπαίδευσης (Παυλίδης Α.)

 11. Η διδασκαλία της Ιστορίας ως εργαλείο της κρατικής ιδεολογίας: η περίπτωση του αναλυτικού προγράμματος του Τουρκικού Λυκείου (Παυλίδης Α.)

 12. Διαδίκτυο (Internet) και μάθηση: Οι στρατηγικές για την "πλοήγηση" και η διδακτική τους αξία (Κεκές Ι. & Μυλωνάκου Η.)

 13. Η ποιότητα στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης. Κριτική προσέγγιση στο σύστημα "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας" (TQM) (Φασούλης Κ.)

 14. Η διοίκηση και η εποπτεία της Α΄θμιας Εκπαίδευσης στη Γαλλία και στην Ελλάδα τον 19ο αι. (Φυριππής Ε.)

 15. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας σε δοκιμασίες εκτίμησης της δημιουργικής έκφρασης(Κούσουλας Φ.)

 16. Ο ρόλος της γνωστικής βάσης στη δημιουργική έκφραση: συνέπειες στη διδασκαλία(Κούσουλας Φ.)

 17. Ερωτήματα περί δημιουργικότητας(Κούσουλας Φ.)

 18. Διαπολιτισμική αγωγή στο δημοτικό σχολείο: πώς την αντιλαμβάνονται οι μαθητές και ο ρόλος της δημιουργικής τους σκέψης(Κούσουλας Φ.)

 19. Περί δημιουργικότητας στη μουσική (Λυγερός Ν.)

 20. Ο δάσκαλος, ο μαθητής και η εκπαίδευση (Λυγερός Ν.)

 21. Πολιτικά σχήματα στη στρατηγική και στην εκπαίδευση (Λυγερός Ν.)

 22. Θεωρία παιγνίων και εφαρμοσμένη διδακτική (Λυγερός Ν.)

 23. Παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και ιδιοφυΐα (Λυγερός Ν.)

 24. Αντιδραστικό πνεύμα και επαναστατική σκέψη (Λυγερός Ν.)

 25. On a didactic remark (Lygeros N.)

 26. Προικισμένα παιδιά και προικισμένη εκπαίδευση (Λυγερός Ν.)

 27. Principes Heuristiques (Lygeros N.)

 28. Sur la sexuation de la différence (Lygeros N.)

 29. Douance et Perspectives (Lygeros N.)

 30. Déficience et douance : quand les différences se rejoignent (Lygeros N.)

 31. La Tour de Hanoï en tant qu'outil cognitif (Lygeros N.)

 32. Considérations sur l’acquisition de la chaîne verbale numérique (Lygeros N.)

 33. Une approche di-hémisphérique de la topologie de E (Lygeros N.)

 34. De la difficulté de la simplicité en didactique (Lygeros N.)

 35. De l'asymétrie hémisphérique à la coopération hémisphérique (Lygeros N.)

 36. Quotient Intellectuel, Statistiques et Politique Sociale (Lygeros N.)

 37. Un regard cognitif sur le processus de stabilisation sélective de Changeux et Danchin (Lygeros N.)

Άλλες πηγές

 1. Τα ηρωϊκά πρότυπα των παιδιών:ένα παράδειγμα εφαρμογής  της εκπαίδευσης για την ηθική (Πλατσίδου Μ.)

 2. Ποιότητα και αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Συνοπτική Ερευνητική Επισκόπηση (Δούκας Χ.)

 3. ΤΠΕ και διδασκαλία ξένων γλωσσών:ιστορική αναδρομή, αναγκαιότητα και προοπτικές (Οικονόμου Κ.)

 4. Η παιδαγωγική αξία της Αριστοτελικής φρόνησης (Νικηταρά Χ.)

 5. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων) Τεύχος 7, 2002 (Ειδικό Αφιέρωμα στη Διαθεματικότητα)

 6. http://www.coe.ilstu.edu/rpriegle/wwwdocs/educationinfoage.htm (Education in the information age, Dr. Rod Riegle)

 7. http://www.chs.harvard.edu/ (Harvard Center for Hellenic Studies)

 8. http://www.newhorizons.org/ (New horizons for learning)

 

 

Μουσική - Ρυθμός - Μέτρο - Προσωδία

 1. Η πάροδος του Προμηθέα του Αισχύλου και το μετρικό σύστημα (Λυγερός Ν.)

 2. Βιβλιογραφία περί Μετρικής (Κεχαγιάς Χ.) [pdf]

 3. Παραγωγή καινοτόμων λογισμικών για αυτόματη μετρική ανάλυση (Κεχαγιάς Χ.) [pdf]

 4. Μαθηματικοί αλγόριθμοι στην κλασική Φιλολογία (Κλαμπανιστή Ε.) [pdf]

 5. Μέτρο, θεωρία λέξεων και θεωρία δέντρων  (Λυγερός Ν.)

 6. Δομική μελέτη (Λυγερός Ν.)

 7. Στατιστικά δεδομένα και ελεγειακά δίστιχα (Λυγερός Ν.)

 8. Prosodie formelle et théorie des mots (Lygeros N.)

 9. Περί δημιουργικότητας στη μουσική (Λυγερός Ν.)

 10. Τα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου (Λυγερός Ν.)

 11. Théorie de l’information et motif prosodique (Lygeros N.)

Άλλες πηγές

 1. Roberto D'Autilia, The prosody and the music of the human speech (2004)

 2. E. Shriberg and A. Stolcke and D. Hakkani-Tur and G. Tur, Prosody-Based Automatic Segmentation of Speech into Sentences and Topics (2000)

 3. E. Shriberg, R. Bates, A. Stolcke, P. Taylor, D. Jurafsky, K. Ries, N. Coccaro, R. Martin, M. Meteer, C. Van Ess-Dykema, Can Prosody Aid the Automatic Classification of Dialog Acts in Conversational Speech? (2000)

 4. Janet Cahn, An investigation into the correlation of cue phrases, unfilled pauses and the structuring of spoken discourse (1995)

 5. Janet E. Cahn, A Computational Memory and Processing Model for Processing (1999)

 6. George Anton Kiraz, Computing Prosodic Morphology (1996)

 7. P.Collet , A.Galves , A.Lopes, MAXIMUM LIKELIHOOD AND MINIMUM ENTROPY IDENTIFICATION OF GRAMMARS (1995)

 8. Timothy Andrew Cartwright and Michael R. Brent, Segmenting speech without a lexicon: The roles of phonotactics and speech source (1994)

 9. A. Stolcke, K. Ries, N. Coccaro, E. Shriberg, R. Bates, D. Jurafsky, P. Taylor, R. Martin, C. Van Ess-Dykema, M. Meteer, Dialogue Act Modeling for Automatic Tagging and Recognition of Conversational Speech (2000)

 10. Marilyn A. Walker, Inferring Acceptance and Rejection in Dialogue by Default Rules of Inference (1996)

 11. Guenther Goerz, Joerg Spilker,Volker Strom, Hans Weber, Architectural Considerations for Conversational Systems -- The Verbmobil/INTARC Experience (1999)

 12. Julia Hirschberg, Some Bibliographical References on Intonation and Intonational Meaning (1994)

 13. G. Tur, D. Hakkani-Tur, A. Stolcke, E. Shriberg, Integrating Prosodic and Lexical Cues for Automatic Topic Segmentation (2001)

 14. G\"unther G\"orz, Marcus Kesseler, J\"org Spilker, Hans Weber, Research on Architectures for Integrated Speech/Language Systems in Verbmobil (1996)

 15. Diane J. Litman, Cue Phrase Classification Using Machine Learning (1996)

 16. D. J. Litman, Cue Phrase Classification Using Machine Learning (1996)

 17. Diane J. Litman, Classifying Cue Phrases in Text and Speech Using Machine Learning (1994)

 18. Diane J. Litman and Rebecca J. Passonneau, Combining Multiple Knowledge Sources for Discourse Segmentation (1995)

 19. Jens-Uwe Moeller, DIA-MOLE: An Unsupervised Learning Approach to Adaptive Dialogue Models for Spoken Dialogue Systems (1997)

 20. Anton Batliner, Anke Feldhaus, Stefan Geissler, Andreas Kiessling, Tibor Kiss, Ralf Kompe, Elmar Noeth, Integrating Syntactic and Prosodic Information for the Efficient Detection of Empty Categories (1996)

 21. Jean Carletta, Assessing agreement on classification tasks: the kappa statistic (1996)

 22. V. Pagel, N. Carbonell, Y. Laprie, J. Vaissiere, Spotting Prosodic Boundaries in Continuous Speech in French (1998)

 23. Joerg Spilker, Martin Klarner, Guenther Goerz, Processing Self Corrections in a speech to speech system (2000)

 24. Anne-Marie Mineur and Paul Buitelaar, A Compositional Treatment of Polysemous Arguments in Categorial Grammar (1995)

 25. Kim Binsted, Character design for soccer commmentary (1998)

 26. Philippe Blache and Jean-Louis Paquelin, Active Constraints for a Direct Interpretation of HPSG (1996)

 27. Cem Bozsahin and Elvan Gocmen, A Categorial Framework for Composition in Multiple Linguistic Domains (1995)

 28. Janet Cahn, The Effect of Pitch Accenting on Pronoun Referent Resolution (1995)

 29. Bill Keller, DATR Theories and DATR Models (1995)

 30. Christine Doran, Punctuation in Quoted Speech (1996)

 31. Camille Roth , Paul Bourgine, Epistemic communities: description and hierarchic categorization (2004)

 32. Patrick Juola, Phonetic Ambiguity : Approaches, Touchstones, Pitfalls and New Approaches (1996)

 33. Orhan Karaali, Gerald Corrigan and Ira Gerson, Speech Synthesis with Neural Networks (1998)

 34. Roger Evans , Gerald Gazdar, David Weir, Using default inheritance to describe LTAG (1995)

 35. Beryl Hoffman, Generating Context-Appropriate Word Orders in Turkish (1994)

 36. Scott Prevost , Mark Steedman, Specifying Intonation from Context for Speech Synthesis (1994)

 37. Peter A. Heeman , James F. Allen, Intonational Boundaries, Speech Repairs and Discourse Markers: Modeling Spoken Dialog (1997)

 38. Yoshihiko Gotoh and Steve Renals, Information Extraction from Broadcast News (2000)

 39. Markus Walther, Computing Declarative Prosodic Morphology (1998)

 40. Camille Roth , Paul Bourgine, Lattices for Dynamic, Hierarchic & Overlapping Categorization: the Case of Epistemic Communities (2005)

 41. Johannes Heinecke , Karsten L. Worm, A Lexical Semantic Database for Verbmobil (1996)

 42. Morena Danieli, On the use of expectations for detecting and repairing human-machine miscommunication (1997)

 43. Manny Rayner , David Carter , Vassilios Digalakis and Patti Price, Combining Knowledge Sources to Reorder N-Best Speech Hypothesis Lists (1994)

 44. Michael Dorna and Martin C. Emele, Efficient Implementation of a Semantic-based Transfer Approach (1996)

 45. Beryl Hoffman, Integrating "Free" Word Order Syntax and Information Structure (1995)

 46. John Coleman and Janet Pierrehumbert, Stochastic phonological grammars and acceptability (1997)

 47. Lauri Karttunen, The Proper Treatment of Optimality in Computational Phonology (1998)

 48. Morena Danieli, Elisabetta Gerbino, Metrics for Evaluating Dialogue Strategies in a Spoken Language System (1996)

 49. Michael Dorna and Martin C. Emele, Semantic-based Transfer (1996)

 50. George A. Kiraz, Computational Analyses of Arabic Morphology (1994)

 51. Megumi Kameyama, Stressed and Unstressed Pronouns: Complementary Preferences (1997)

 52. Corey Miller, Orhan Karaali, and Noel Massey, Variation and Synthetic Speech (1997)

 53. David Carter and Manny Rayner, The Speech-Language Interface in the Spoken Language Translator (1994)

 54. Rebecca J. Passonneau, Integrating Gricean and Attentional Constraints (1995)

 55. Michael Hammond, Parsing syllables: modeling OT computationally (1997)

 56. Roger Evans , Gerald Gazdar, David Weir, Encoding Lexicalized Tree Adjoining Grammars with a Nonmonotonic Inheritance Hierarchy (1995)

 57. Peter A. Heeman , Donna Byron , James F. Allen, Identifying Discourse Markers in Spoken Dialog (1998)

 58. Steven Bird and Mark Liberman, Annotation graphs as a framework for multidimensional linguistic data analysis (1999)

 59. Paul Piwek, Kees van Deemter, Dialogue as Discourse: Controlling Global Properties of Scripted Dialogue (2003)

 60. Rebecca J. Passonneau , Diane J. Litman, Intention-based Segmentation: Human Reliability and Correlation with Linguistic Cues (1994)

 61. Y. Bengio, P. Frasconi, Diffusion of Context and Credit Information in Markovian Models (1995)

 62. Steven Bird, Phonology (2002)

 63. Stefan Riezler, Probabilistic Constraint Logic Programming. Formal Foundations of Quantitative and Statistical Inference in Constraint-Based Natural Language Processing (2000)

 64. Peter A. Heeman and Graeme Hirst, Collaborating on Referring Expressions (1995)

 65. Robert Port, Fred Cummins, Michael Gasser, A Dynamic Approach to Rhythm in Language: Toward a Temporal Phonology (1995)

 66. Henning Christiansen, CHR Grammars (2004),

 67. Steven Bird and Mark Liberman, A Formal Framework for Linguistic Annotation (revised version) (2000)

 68. Marilyn A. Walker, Centering, Anaphora Resolution, and Discourse Structure (1997)

 69. Steven Bird and Mark Liberman, A Formal Framework for Linguistic Annotation (1999)

 70. Carl de Marcken, The Unsupervised Acquisition of a Lexicon from Continuous Speech (1995)

 71. P. Agnoli and G. D'Agostini, Why does the meter beat the second? (2005)

 72. Debin Huang, From collective rhythm to adaptive synchronization (2004)

 73. Der Chyan Lin, Asif Sharif, Hon Kwan, Scaling of the Background Brain Dynamics and Alpha Rhythm (2005)

 74. Robert Port, Fred Cummins, Michael Gasser, A Dynamic Approach to Rhythm in Language: Toward a Temporal Phonology (1995)

 75. Verena Schulte-Frohlinde , Yosef Ashkenazy , Plamen Ch. Ivanov , Leon Glass , Ary L. Goldberger , and H. Eugene Stanley, Noise Effects on the Complex Patterns of Abnormal Heartbeats (2001)

 76. Yosef Ashkenazy, Jeffrey M. Hausdorff, Plamen Ch. Ivanov, Ary L. Goldberger, and H. Eugene Stanley, A Stochastic Model of Human Gait Dynamics (2001)

 77. Z. Neda, E. Ravasz, Y. Brechet, T. Vicsek and A.L. Barabasi, The sound of many hands clapping (2000)

 78. Marcos A. Trevisan, Sebastian Bouzat, Ines Samengo, Gabriel B. Mindlin, Dynamics of learning in coupled oscillators tutored with delayed reinforcements (2005)

 79. Silvia Scarpetta, Maria Marinaro, A learning rule for place fields in a cortical model: theta phase precession as a network effect (2005)

 80. Nancy Kopell, Rhythms of the nervous system: mathematical themes and variations (2003)

 81. J. Kalda, M. Sakki, M. Vainu, and M. Laan, Non-linear and scale-invariant analysis of the Heart Rate Variability (2003)

 82. M. Sakki, J. Kalda, M. Vainu, and M. Laan, What does the correlation dimension of the human heart rate measure? (2003)

 83. Kristina Lisa Klinkner, Cosma Rohilla Shalizi and Marcelo F. Camperi, Measuring Shared Information and Coordinated Activity in Neuronal Networks (2005)

 84. David J. Christini and Daniel T. Kaplan, Adaptive estimation and control of unstable periodic dynamics in excitable biological systems (1999)

 85. Samuele Bottani, Pulse-coupled relaxation oscillators: from biological synchronization to Self-Organized Criticality (1995)

 86. Charles H. Lineweaver and Tamara M. Davis, What can rapid terrestrial biogenesis tell us about life in the universe? (2002)

 87. J.J.Zebrowski and R.Baranowski, Type I intermittency in a dynamical system with dichotomous parameter change (2004)

 88. Z. Neda, E. Ravasz, T. Vicsek, Y. Brechet and A.L. Barabasi, Physics of the rhythmic applause (2000)

 89. Chung-Chuan Lo, Luis A. Nunes Amaral, Shlomo Havlin, Plamen Ch. Ivanov, Thomas Penzel, Joerg-Hermann Peter, and H. Eugene Stanley, Dynamics of Sleep-Wake Transitions During Sleep (2002)

 90. Lester Ingber, Paul Nunez, Statistical mechanics of neocortical interactions: High resolution path-integral calculation of short-term memory (2000)

 91. Jared E. Anderson, The perception of melodic consonance: an acoustical and neurophysiological explanation based on the overtone series (2004)

 92. Siddharth S Malu and Advaith Siddharthan, Acoustics of the Indian Drum (2000)

 93. Hideaki Aoyama and John Constable, Word Length Frequency and Distribution in English: Observations, Theory, and Implications for the Construction of Verse Lines (1998)

 94. Paul Vitanyi, Universal Similarity (2005)

 95. Hans G. Kaper , Sever Tipei and Jeff M. Wright, DISCO: An object-oriented system for music composition and sound design (2000)

 96. John Constable and Hideaki Aoyama, Testing for Mathematical Lineation in Jim Crace's "Quarantine" and T. S. Eliot's "Four Quartets" (2001)

 97. George Chapline, Spontaneous Origin of Topological Complexity in Self-Organizing Neural Networks (1996)

 98. Damian H. Zanette, Zipf's law and the creation of musical context (2004)

 99. Michael Small and Chi K. Tse, Optimal embedding parameters: A modelling paradigm (2003)

 100. P. Allegrini, P. Grigolini, P. Hamilton, L. Palatella, G. Raffaelli, Memory beyond memory in heart beating: an efficient way to detect pathological conditions (2001)

 101. Jean Schneider, Quantum measurement act as a "speech act" (2005)

 102. Orhan Karaali, Gerald Corrigan and Ira Gerson, Speech Synthesis with Neural Networks (1998)

 103. Yu Shi, Scalings of Pitches in Music (1995)

 104. Brett M. Wingeier, Paul L. Nunez, Richard B. Silberstein, Spherical harmonic decomposition applied to spatial-temporal analysis of human high-density EEG (2000)

 105. Rudi Cilibrasi , Paul Vitanyi , Ronald de Wolf, Algorithmic Clustering of Music (2003)

 106. Fred Thaheld, Biological nonlocality and the mind-brain interaction problem: comments on a new empirical approach (2005)

 107. A.A. Arkhipov, Harmony of the Froissart Theorem in Fundamental Dynamics of Particles and Nuclei (2003)

 108. Peter L. Biermann, Dark energy - dark matter - and black holes: The music of the universe (2005)

 

Αγωγή Υγείας - Κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες

 1. Αγωγή Υγείας: Διαφαινόμενες προοπτικές για μια άλλη θεώρησηστη νεανική παραβατικότητα(Ιωαννίδη, υπό δημοσίευση στον τιμητικό τόμο Καθ. Αντ. Κουτσελίνη) [pdf]

 2. Η πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα. Το τέλος τής ιδρυματοποίησης: Μία άλλη πρόταση με προσανατολισμό την προαγωγή τής υγείας των ανήλικων παραβατών (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 3. Η ανάγκη εκπαίδευσης ης οικογένειας του νεαρού παραβάτη στο πλαίσιο δομών πρόληψης και προαγωγής της υγείας: Η περίπτωση των σχολών γονέων(Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 4. Μουσεία και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Η περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες: προβληματική, δυνατότητες, εφαρμογές (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 5. Τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων στην Ελλάδα (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 6. Αγωγή υγείας και νεανική παραβατικότητα. Η αγωγή και η προαγωγή της υγείας ως μέσα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 7. Έγκλημα: Μια γενική θεώρηση ενός διαχρονικού φαινομένου (Ιωαννίδη Β. & Κουτσελίνης Α.) [pdf]

 8. Σημασία και δυνατότητες παιδαγωγικής προσέγγισης και παρέμβασης στην κοινωνική ένταξη παιδιών και εφήβων με παραβατική συμπεριφορά (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 9. Σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές στην αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας: Η περίπτωση της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 10. Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού. Αξιοποίηση αρχών τής Προαγωγής τής Υγείας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Δερμιτζάκης Μ. & Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 11. Σύγχρονοι παιδαγωγικοί προβληματισμοί: Η περίπτωση της αγωγής υγείας ως φορέα πολιτικής για την υγεία (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 12. Νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: το παράδειγμα της αγωγής υγείας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διαπιστώσεις και διαμορφούμενοι προσανατολισμοί στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 13. Η εκπαίδευση ως μέσο αποτροπής κοινωνικού αποκλεισμού. Η περίπτωση των Ιδρυμάτων Αγωγής ανηλίκων (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

 14. Η Αγωγή Υγείας ως μέσο γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (Ιωαννίδη Β.) [pdf]

Γλωσσολογία

 1. Βασικά χαρακτηριστικά της μυκηναϊκής (Λυγερός Ν.)

 2. Structures syntaxiques et grammaire générative grecque (Lygeros N.)

 3. Σημασιολογία και Γλωσσολογία (Λυγερός Ν.)

Πληροφορική - Τεχνητή Νοημοσύνη - Ρομποτική

 1. Adaptive Encryption Protocols (Y. Bakopoulos, N. Lygeros, A. Drigas)

Μαθηματικά-Στατιστική-Μεθοδολογία

 1. Τζάνη, Μ. & Κεχαγιάς, Χ. (2005). Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 2. Σημειώσεις Μεθοδολογίας Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

 3. Από το αόριστο στο ορισμένο ολοκλήρωμα (Λυγερός Ν.)

 4. Ταυτότητες του Newton και Αριθμοί του Fermat (Λυγερός Ν.)

 5. Δομικά στοιχεία του θεωρήματος των πεπερασμένων αυξήσεων (Λυγερός Ν.)

 6. Ο πυρήνας ως κοινή τομή της θεωρίας παιγνίων I και της θεωρίας γραφημάτων (Λυγερός Ν.)

 7. Γνωστικό όριο και διδακτική των μαθηματικών (Λυγερός Ν.)

 8. Τα Μαθηματικά ως Επιστήμη βρήκαν τον ασφαλή τους δρόμο στον αξιοθαύμαστο λόγο των Ελλήνων (Στατεράς Χ.)

 9. Σημειώσεις περί μεθοδολογίας και στοιχείων λογικής (Κλαμπανιστή Ε.) [pdf]

 10. Βιβλιογραφία για την Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (Ιωαννίδη Β.)

 11. α) Οπτικά Μαθηματικά (Λυγερός Ν.), β) Μαθηματικά και νέες οπτικές γωνίες (Λυγερός Ν.) γ) Οπτικοποίηση δίχως εικόνα (Λυγερός Ν.), δ) Η γεωμετρία της εικόνας (Λυγερός Ν.)

 12. Nash versus Pareto (Lygeros N.) [el]

 13. Ο νόμος των μεγάλων αριθμών και  το κριτήριο της αναμενόμενης αξίας (Λυγερός Ν.)

 14. Συνεχή παίγνια και Λύσεις Stackelberg (Λυγερός Ν.)

 15. Μοντέλα πρόβλεψης και άγνωστες παράμετροι (Λυγερός Ν.)

 16. Principe holmesien et horizon économétrique (Lygeros N.)

 17. Θεωρία Ομάδων και Ολική Προσέγγιση (Λυγερός Ν.)

 18. Des mots et des codes (Lygeros N.)

 19. Η κρυπτογραφία ως νοητικό σχήμα (Λυγερός Ν.)

 20. Κωδικοποίηση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και νοημοσύνη (Λυγερός Ν.)

 21. Méthodologie et traçabilité (Lygeros N.)

 22. Πολύεδρο του Νεύτωνα και πολυπλοκότητα του πολυωνύμου (Λυγερός Ν.)

 23. Διανοητικές σχέσεις (Λυγερός Ν.)

 24. Sur la rareté de l'équipartition (Lygeros N.)

 25. Ποσοτικά δεδομένα και κοινωνιολογία (Λυγερός Ν.)

 26. Παραγώγιση και σύνθετη συνάρτηση (Λυγερός Ν.)

Άλλες πηγές

 1. Η Αίθουσα Μαθηματικών: Από τα τεχνικά μαθηματικά στα μαθηματικά του νοήματος (Γαβαλάς Δ.)

 

Ιστορία - Ιστορία Εκπαίδευσης

 1. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Οθωμανικό κράτος κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Όψεις της εκπαίδευσης του Μικρασιατικού Ελληνισμού (Παυλίδης Α.).

 2. Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας (1900-1914) και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο (Παυλίδης Α.)

 3. Εγκαταστάσεις των Ελλήνων του Πόντου στον Καύκασο και τη Ν. Ρωσία κατά την οθωμανική περίοδο (Παυλίδης Α.)

 4. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1916-1922) και τα μηνύματα που εκπέμπει (Παυλίδης Α.)

 5. Ιστορικοί Σταθμοί εξέλιξης του Ελληνισμού της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: από τον πόντο στην Ελλάδα (Παυλίδης Α.)

 6. Ομογενειακή Εκπαίδευση Κωνσταντινούπολης και μειονοτική εκπαίδευση Θράκης στα μέσα του 20ού αιώνα. Μια σημαντική έκθεση του Ευάγγ. Παπανούτσου (Παυλίδης Α.)

 7. Πόντος - Κωνσταντινούπολη: Ιδεολογία των εκπαιδευτικών σχέσεων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (Παυλίδης Α.)

 8. Η Ελληνική ποντιακή κοινότητα του Μεταλλείου Ταύρου της Μικράς Ασίας (Παυλίδης Α.)

 9. Το φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του Ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20ού αιώνα (Παυλίδης Α.)

 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες (ΕΚΠΑ)

Οι Προηγμένες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών:

Γραμματοσειρές (fonts)

Ελληνικές πολυτονικές γραμματοσειρές: MgPolHelvetica, SPIonic, HellenicaSgreek, Athenian

Μετρικά σύμβολα: Anaxiphorminx (πλήρης γραμματοσειρά για την εισαγωγή και επεξεργασία μετρικών συμβόλων)

Ειδικοί χαρακτήρες για την φωνητική γραφή: Silipa Phonetic fonts

Αρμενικοί: Armeno

 

Εγχειρίδια σύνταξης κειμένων

http://publications.eu.int/code/el/el-000500.htm (Διοργανικό Εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων του europa.eu.int)

 

Μεταφραστές

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller (EuroDicAtom)

http://babelfish.altavista.com/ (Babel Fish Altavista)

http://www.systranet.com/systran/mlis (Systran ΙΕΛ)

 

Μηχανές Αναζήτησης

http://www.google.com/, http://www.altavista.com/, http://www.yahoo.com/, http://www.lycos.com/, http://www.excite.com/,

http://www.yellowpages.com/, http://www.bigfoot.com/, http://infoseek.go.com/, http://webcrowler.com/,

http://www.phantis.com/, http://www.iboom.gr/, http://www.hotbot.gr/, http://www.next.gr/, http://www.robby.gr/, http://www.webindex.gr/   

 

Αναζήτηση ερευνητών

http://www.isihighlycited.com/

 

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Αιάντειος Δημόσια Βιβιλιοθήκη Αταλάντης  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 

Τράκειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών

Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου "Κοραής" 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΤΕΙ

"Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών" (Μ.Ο.Π.Α.Β.)

Βιβλιοθήκες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βιβλιοθήκη Εθικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά

Βιβλιοθήκη Ιονίου Πανεπιστημίου

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θράκης

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Πειραιά

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκες Δήμου Θεσσαλονίκης

Βιβλιοθήκη Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδας "Μυριόβιβλος"

Βιβλιοθήκη Δικτυακού Φροντιστηρίου για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

http://www.perseus.tufts.edu/ (The Perseus Digital Library)

Diotima

Harvard Classics (The)

Internet Ancient History Sourcebook

Latin and Greek Authors on the Web

LATO - Library of Ancient Texts Online

Oxford Text Archive

Philoctetes

Project Gutenberg

Abacci Books

Alex: A Catalogue of Electronic Texts on the Internet

ANRW (Aufsteig und Niedergang der roeminschen Welt)

Athena

Bibliotheca Augustana

Bibliotheque Philosophique

Bryn Mawr Classical Review

Greek Alphabet and Language

LIVIUS - Articles on Ancient History

MacTutor History of Mathematics archive (The)

Pinax Online

Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'Antichita Classica

Textkit

Translatum

Traditio Classicorum The Fortuna of the Classical Authors to the Year 1650

Links ψηφιακών βιβλιοθηκών από όλο τον κόσμο

The Internet Public Library

Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη για την Αρχαϊκή και Κλασσική Ελλάδα (Perseus)

The British Library

www.cdlib.org/ (California Digital Library)

http://www.icdlbooks.org/ (International Children's Digital Library)

http://www.dlib.org/ (D-Lib magazine)

www.alexandria.ucsb.edu/ (Alexandria Digital Library Project)

http://sunsite.berkeley.edu (Berkeley Digital Library SunSite)

http://lists.webjunction.org/libweb/

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

http://micro-kosmos.uoa.gr

 

 

(από το http://www.balance-seilershof.de/./Unser_Angebot/Struktur/Psychotherapie/psychotherapie.html)

 

 
PRIVACY STATEMENT GLOSSARY SITE MAP FEEDBACK

 

Ναυαρίνου 13Α - 106 80 - Αθήνα τηλ.: 210-3688061-2

fax:  210-3688070

mtzani@cc.uoa.gr

Webmaster: mailto:christoskechagias@hotmail.com

1 1 1 1 1 1 1