ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ

Select Language
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ DATA BASE ΑΡΧΕΙΟ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   + ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ
  ΥΛΗ
Κοινωνιολογία Παιδείας
Φιλοσοφία Παιδείας
Ιστορία Ν.Ε. Εκπ/κού Συστήματος
Ανθρ.Οντολογία & Κοιν.Τελεολογία
Μεθοδολογία Έρευνας Κοιν. Επιστ.
     
     
Ύλη Μαθημάτων ΠΤΔΕ
 
 

Για το Μάθημα Κοινωνιολογία Παιδείας

Α) Τζάνη Μαρία (2004), Κοινωνιολογία Παιδείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. (το βασικό σύγγραμμα που διανέμεται δωρεάν).

Β) Βιβλιογραφία

 • Gazzaniga, M., S. (1992), Ο Νους της Φύσης, εκδ. Σύναλμα.

 • Jaeger W., (1968), Παιδεία, (Paideia: The ideals of Greek Culture, Translated by G. Highet, Oxford 1939)
  μετάφρ. Γ. Βερροίου, Αθήνα.

 • Κεκές Ιωάννης (2004). "Μεθοδολογία Επιστημονικής Εργασίας: Αξιοποίηση του Σωκρατικού Διαλόγου – Χρήση πηγών από το Διαδίκτυο", Αθήνα (Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Ατραπός.

 • Κεχαγιάς Χ. (2006), Λειτουργικές αρχές & Κοινωνική Δομή του Ελληνικού Πολιτισμού, εκδ. Εύανδρος, Αθήνα.

 • Κεχαγιάς Χ., Το Ελληνικό Μέτρο: μια κωδικοποιημένη μορφή του συμπαντικού νόμου, έρευνα Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό δημοσίευση).

 • Κούσουλας Φώτης (2004), "Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας", εκδ. Ατραπός, Αθήνα.

 • Λαμπίρη – Δημάκη Ι., (1990), Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

 • Μυλωνάκου-Κεκέ Η., (2003), Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής, εκδ. Ατραπός.

 • Τζάνη Μαρία (1993), "Η κυριαρχία των κινήτρων", εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

 • Τζάνη Μ. & Μπόλης Θ. (1997), "Ένας κομπλεξικός πολυέλαιος. Συσχέτιση γλωσσικής και μαθηματικής ικανότητος τελειοφοίτων Λυκείου", εκδ. Τελέθριον, Αθήνα.

 • Τζάνη, Μ. (1991). Ολυμπιακοί Αγώνες-Το πολιτικό μήνυμα ενός δίκαιου ανταγωνισμού (ομιλία στο διεθνές συνέδριο Ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων Αρχαία Ολυμπία 3-7 Σεπτ. 1991, Αρχ. Ολυμπία 3-7/09/91, εκδ. ΕΚΕΑΔ, Αθήνα 1993. Panagiotopoulos ed.) Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου, 1993.

 • Gazzaniga Michael S. (1996), "Ο Νους της Φύσης", εκδ. Σύναλμα, Αθήνα.

 • Maturana, H. & Varela, F. (1992). "Το Δένδρο της Γνώσης: Οι Βιολογικές Ρίζες της Ανθρώπινης Νόησης", εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα.

 • Young, John Z. (1991). "Ο εγκέφαλος και οι φιλόσοφοι", εκδόσεις του εικοστού πρώτου, Αθήνα.

Για το Μάθημα Φιλοσοφία Παιδείας

Α) Τζάνη Μαρία (1992), Το ιδεολογικό μήνυμα του Ελληνισμού στην Αγωγή του ανθρώπου, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

Β) Βιβλιογραφία

 • Bonnard L. (1983), Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1983.

 • Geertz, C. (1973), Η Ερμηνεία των πολιτισμών, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2003.

 • Jaeger W., (1968), Παιδεία, (Paideia: The ideals of Greek Culture, Translated by G. Highet, Oxford 1939)

 • Κεχαγιάς Χ. (2006), Λειτουργικές αρχές & Κοινωνική Δομή του Ελληνικού Πολιτισμού, εκδ. Εύανδρος, Αθήνα.

 • Κεχαγιάς Χ., (2004α), Πολιτισμική αβεβαιότητα εν...αριστοφανικώ ιγδίω, πρακτικά συνεδρίου Πανεπιστημίου Αθηνών, πρακτικά συνεδρίου: Μάθηση και διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, Αθήνα.

Για το Μάθημα Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

Α) Τζάνη Μαρία (2002), Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα - Ταυτόν & Αλλοτριομορφοδίαιτον, εκδ. Ερωδιός, Θεσσαλονίκη.

Για το Μάθημα Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία

Α) Κεχαγιάς Χ. (2006) Σημειώσεις για το μάθημα "Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελελογία"

Β) Βιβλιογραφία

 • Bonnard L. (1983), Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1983.

 • Gazzaniga, M., S. (1992), Ο Νους της Φύσης, εκδ. Σύναλμα.

 • Geertz, C. (1973), Η Ερμηνεία των πολιτισμών, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2003.

 • Jaeger W., (1968), Παιδεία, (Paideia: The ideals of Greek Culture, Translated by G. Highet, Oxford 1939)

 • Κεχαγιάς Χ. (2006), Κοινωνική Προσωδία: Ανθρώπινη Οντολογία & Κοινωνική Τελεολογία, εκδ. Ερωδιός, Θεσσαλονίκη

 • Κεχαγιάς Χ. (2006), Λειτουργικές αρχές & Κοινωνική Δομή του Ελληνικού Πολιτισμού, εκδ. Εύανδρος, Αθήνα.

 • Κεχαγιάς Χ., Το Ελληνικό Μέτρο: μια κωδικοποιημένη μορφή του συμπαντικού νόμου, έρευνα Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό δημοσίευση).

 • Κεχαγιάς Χ., (2004α), Πολιτισμική αβεβαιότητα εν...αριστοφανικώ ιγδίω, πρακτικά συνεδρίου Πανεπιστημίου Αθηνών, πρακτικά συνεδρίου: Μάθηση και διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, Αθήνα.

 • Levi-Strauss C., (1953) “Social Structure”, στο A. L. Kroeber, (επιμ.) Anthropology Today: 524-553. Chicago. Επανατύπωση στο Anthropology Today: 277-345. ΝΥ.

 • Wilke H. (1996), Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία, (μετ. Ν. Λίβου), εκδ. Κριτική, Αθήνα.

Για το Μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών επιστημών

Α) Τζάνη Μ. (2005) Σημειώσεις για το μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών"

Β) Βιβλιογραφία

 • Βάμβουκας Μ., (2002), Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

 • Ιωαννίδη Β., Βιβλιογραφία για την Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας

 • Κεκές Ι., (2004), Μεθοδολογία Επιστημονικής Εργασίας, Αξιοποίηση του Σωκρατικού διαλόγου, χρήση πηγών διαδικτύου, εκδ. Ατραπός, Αθήνα.

 • Λαμπίρη – Δημάκη Ι., (1990), Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

 

 

 
 
 
PRIVACY STATEMENT GLOSSARY SITE MAP FEEDBACK

 

Ναυαρίνου 13Α - 106 80 - Αθήνα τηλ.: 210-3688061-2

fax:  210-3688070

mtzani@cc.uoa.gr

Webmaster: christoskechagias@hotmail.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1