ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ

Select Language
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ DATA BASE ΑΡΧΕΙΟ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   + ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΤΔΕ
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ
  * ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
* ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  * ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  * ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ
  * ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πρόγραμμα Μαθημάτων Σπουδαστηρίου
 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"
2   ΦΥΣΗ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» : ΜΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
3   ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΝΟΗΜΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
4   Ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου, Μάθηση ή επιλογή; Απόψεις:  περιβάλλον και γονίδια, Ο... «5ος άσσος», Νέες τεχνολογίες και πορίσματα Νευροεπιστημών: Συνέπειες στην Εκπαίδευση
5   Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Τα κοινωνικά πλαίσια της γνώσης, Οικογένεια: το σχολείο του συναισθήματος; Το Σχολείο)
6   Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ολυμπιακοί Αγώνες, Ιδεώδη και Εκπαίδευση,  Προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων, Ηρωικό πρότυπο: Σχολείο άμιλλας και αριστείας)
7   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
8   Βιομηχανική επανάσταση και σχολική έκρηξη, Η εκπαίδευση στην κοινωνία του «ώριμου καπιταλισμού», Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: ένας μηχανισμός κοινωνικής επιλογής) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
9   ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
10  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Η σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη, Η εκπαίδευση ως επένδυση, Διαμάχη εκπαιδευτικών – οικονομολόγων, Κοινωνική και εκπαιδευτική «αδράνεια»)

11   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Η εκπαίδευση μεταδίδει τα «επιθυμητά» κοινωνικά πρότυπα, Η εκπαίδευση διαμορφώνει την Προσωπικότητα, Η Εκπαίδευση μεταβιβάζει πολιτικές ιδέες, Το σχολείο ένας θεσμός κοινωνικός, προσφέρει μια εκπαίδευση με περιεχόμενο πολιτικό)
12  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

(Πόσο αναπαραγωγικό είναι το ελληνικό σχολείο; Οι Εκπαιδευτικές Ανισότητες και το Ελληνικό Σχολείο)

13   Παρουσίαση Εργασιών (α΄ μέρος)
14   Παρουσίαση Εργασιών (β΄ μέρος)

 

"ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

1   Εισαγωγή – Η Φύση της Παιδείας – Παιδαγωγική θεωρία: μια ιδεολογική επιλογή.
2   Η Επιστήμη, η Τέχνη και η Φιλοσοφία στο γνωστικό γίγνεσθαι
3   «Είναι» και «Γίγνεσθαι». Έννοια, προέλευση και ρόλος του δόγματος στη διαμόρφωση του ανθρώπου.
4   Εγκέφαλος: Παρουσίαση του οργάνου που παράγει νόηση. Η συμβολή των πορισμάτων των Νευροεπιστημών και της Υψηλής Τεχνολογίας στο γίγνεσθαι της Παιδείας
5   Διαμόρφωση του πολιτικού ανθρώπου. Το Άρχειν και Άρχεσθαι. Η Αυτοθέσμιση
6   Ανθρώπινες αξίες - Φύση & προέλευσή τους (Το Ήθος στον αντίποδα των «ηθικών». Η έννοια της Ανάγκης)
7   Κοινωνικές – Πολιτισμικές αναπαραστάσεις και τα όρια της ανθρωπίνης πορείας
8   Ο αποκλεισμός της Γνώσης – Η γένεση του ορθού λόγου και της επιστημονικής έρευνας – Ο Λόγος και η αισθητική αποτίμηση
9   Η ανθρώπινη κουλτούρα – Ο άνθρωπος και η συμπαντική διάσταση – Ο ρόλος της Παιδείας
10   Βιοκοινωνικό περιβάλλον. Το φυσικό και νοητικό γεγονός στην πολιτική κοινωνία και στον πολιτικό άνθρωπο
11   Σύγκριση τριών (3) θεωριών (γνωστική, συμπεριφορική, όλου πεδίου)
12   Εκπαίδευση και κυβερνοχώρος – Φιλοσοφική θεώρηση.
13   Παρουσίαση Εργασιών

* Δίνεται έμφαση στις αξίες, τα πρότυπα και ιδέες του Ελληνικού Πολιτισμού και του ανθρωπισμού. Επίσης, προτείνεται και παρουσιάζεται καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας των στην ενιαία εννεάχρονη εκπαίδευση. Πραγματοποιείται εκτός από τη σκοπιά της Φιλοσοφίας της Παιδείας μία θεώρηση των κυριοτέρων θεωριών μάθησης, αναλύονται οι σκοποί του σχολικού θεσμού και η αποστολή του σχολείου.

 

 

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

2  

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1η περίοδος (1800-1900) – Αφύπνιση και Προετοιμασία. Η 1η φαλκίδευση

3  

Εισαγωγή - Η φύση του Εκπαιδευτικού Συστήματος από συστάσεως του Νεοελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα (οδηγίες για εργασίες και παρουσιάσεις)

Η Ελλάδα του Όθωνα – «Ταυτόν και Αλλοτριόμορφον» - Εκπαιδευτικά μέτρα - θεσμοί

Τα Φοιτητικά κινήματα της περιόδου

4  

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2η περίοδος (1900-1950) – Η Μεγάλη Προσπάθεια. Το «Ταυτόν και το Αλλότριον»

5  

Η μεγάλη προσπάθεια: Το «Εκπαιδευτικό Ζήτημα» - Η αλλαγή της φύσης του Γλωσσικού προβλήματος  - Προσπάθειες για το «Ταυτόν» - «Λαϊκή Παιδεία»

Περίοδος Μεταξά – Το σχέδιο της Π.Ε.Ε.Α. – Το «Αλλότριον σε πλήρη δράση

6  

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3η περίοδος (1950-1970) – Η Πολιτική της Εξάρτησης. Το «Αλλοτριομορφοδίαιτον» του Εκπαιδευτικού Συστήματος

7  

Η Πολιτική της εξάρτησης – Εκπαιδευτικά μέτρα ως το 1957 – Η Επιτροπή Παιδείας

Η προσπάθεια για το «Ταυτόν» - Το κοινωνικοπολιτικό πεδίο της Γενιάς του 1-1-4 – Μεταρρύθμιση του 1964 και η μεταρρύθμιση που «παρολίγον να γίνει...»

8   Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4η περίοδος 1970-2000 – Η περίοδος της Μεγάλης Σύγκρουσης
9  

Το «Ταυτόν» ή το «Αλλοτριομορφοδίαιτον» - Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 – Η «πειθήνια συμμόρφωση»

Η Ελλάδα στην Εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας – Η Παιδεία ως παράγων κοινωνικού μετασχηματισμού και Δημοκρατίας

Από τον «εξουσιαστή» στον «παιδαγωγό» - Η περίοδος Τρίτση – Προσπάθεια αντιμεταρρύθμισης και αντιδράσεις

10   Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: από το 2000 μέχρι σήμερα
11  

Η Μεταρρύθμιση Αρσένη – Η μεταρρύθμιση που δεν μπορούσε να γίνει

Γενική Αξιολόγηση όλων των μεταρρυθμίσεων – Τελική ιστορικοπολιτική θεώρηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος (1770-2004)

12   Παρουσιάσεις εργασιών

* Στο μάθημα επιχειρείται μία ιστορικοπολιτική εξέταση των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων από το 1770 (περίοδος Διαφωτισμού και προετοιμασίας) μέχρι σήμερα. Η ύλη χωρίζεται σε 4 μεγάλες περιόδους και 5 ενότητες. Στην περιγραφή κατατίθενται οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας με τις ιδιαιτερότητές τους όπως εμφανίζονται σε κάθε ιστορική περίοδο και πραγματοποιείται γενική αξιολόγηση των πεπραγμένων στο τέλος κάθε περιόδου.

 

 

"ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ"

1   Μοναδικότητα - πολλαπλότητα πραγμάτων και τρόπων του ‘είναι’ (φύση, έμβιο ον, ψυχή, κοινωνία). Το σχέδιο και ο σκοπός. Αιτία και Λόγος. Το επίτευγμα.
2   Αναζήτηση καθολικών μορφών – Αρχέτυπα, πρότυπα, συλλογικές αναπαραστάσεις. Επιστημολογικές προσεγγίσεις
3   Ο Νους - Γενική Μορφολογία. Από τους προσωκρατικούς στον Αριστοτέλη. Από την Αναγέννηση στους νεότερους συστημικούς.
4   Οντολογική διερεύνηση. Διαμόρφωση του όντος.
5   Λειτουργίες και λειτουργικές αρχές. Οι ηνιοχητικοί μηχανισμοί.
6   Ex nihilo & in nihilo δημιουργία. Η αναζήτηση της ταυτότητας.
7   Ιδιόκοσμοι. Το φύσει και θέσει. Διαμόρφωση του φιλοσοφικού και του πολιτικού.
8   Η Ελληνική και δυτική φιλοσοφική παράδοση του αναγωγιστικού τρόπου σκέπτεσθαι – Η ανατολική προσέγγιση. Ο διαυγαστικός τρόπος του σκέπτεσθαι – ποιείν.
9   Ανάπτυξη λογικής – οντολογίας (παρουσίαση των σημαντικοτέρων σχολών).
10   Η συνολιστική - ταυτιστική οντολογία. Η μαγματική λογική – οντολογία. Το ιστορικό ‘είναι’ ως δημιουργία μη αναγώγιμων κοινωνικών μορφών (θεσμοί και κοινωνικές φαντασιακές σημασίες).
11   Πηγές ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας ή ετερονομίας. Το δόγμα. Το ηγείσθαι και το δεσπόζειν. Εικονική πραγματικότητα και νέο δυναμικό περιβάλλον. Δυνατότητες και κίνδυνοι.
12   Τοπική δράση – ολική αλλαγή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Σύγχρονες θεωρήσεις για τον κόσμο. Το οντικό και το οντολογικό στον  κυβερνοχώρο.

* Προετοιμασία του μελλοντικού παιδαγωγού, όχι μόνον να βιώνει τις σύγχρονες εξελίξεις, αλλά να τις θεάται και να τις αντιμετωπίζει με επίγνωση και κριτική σκέψη.

 

 

* * *

 

 

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1   Εισαγωγή - Γενική δομή έρευνας
2   Έρευνα πεδίου - Μορφές
3   Παράδειγμα έρευνας πεδίου. Δομή - Οργάνωση
4   Ψυχομετρικές έρευνες - Τεχνικές
5   Έρευνα γραφείου - Τεχνικές
6   Θεωρίες Ανάλυσης - Σχεδιασμός έρευνας γραφείου
7   Εφαρμογή: Σχεδιασμός έρευνας πεδίου
8   Σχολές Μεθοδολογίας Κοινωνικής ΄Ερευνας
9   Κοινωνική ανάλυση σε δυναμικά συστήματα
10   Επιστημολογική προσέγγιση συγχρόνων τάσεων κοινωνικής έρευνας. Δομή & δόμηση συστημάτων
11   Συνολική αποτίμηση - ολιστική θέαση
12    
13    

 

* Επίσης, θα παρουσιαστούν οι παρακάτω σχολές επιστημονικής σκέψης, που αφορούν την μεθοδολογία έρευνας:

 1. Η συμβολή των Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, Imre Lakatos και Karl Popper

 2. Το όραμα του Jean-Jacques Rousseau  (1712-1778)

 3. Η σκέψη του Auguste Comte  (1798-1857)

 4. Η μέθοδος του Emile Durkheim  (1858-1917)

 5. Η καινοτομία του Vilfredo Pareto  (1848-1923)

 6. Η προέκταση του Claude Levi-Strauss  (1908-      )

 7. Το παράδοξο του Michel Foucault  (1926-1984)

 8. Η στρατηγική του Raymond Aron  (1903-1983)

 9. Η αυτοαναφορά του Pierre Bourdieu  (1930-2002)

 10. Η κριτική του Jean Baudrillard  (1929-     )

 11. Το μάγμα του Κορνήλιου Καστοριάδη (1922-1997)

 12. Κοινωνική τελεολογία και ανθρώπινη οντολογία

 

Για τα μαθήματα:

Α) "Κοινωνιολογία Παιδείας"

Β) "Ιστορία του Νεοελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος"

Γ) "Φιλοσοφία Παιδείας

επιλέξτε τους αντιστοίχους τίτλους μαθημάτων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης"

 

 

 

 
 
 
PRIVACY STATEMENT GLOSSARY SITE MAP FEEDBACK

 

Ναυαρίνου 13Α - 106 80 - Αθήνα τηλ.: 210-3688061-2

fax:  210-3688070

mtzani@cc.uoa.gr

Webmaster: christoskechagias@hotmail.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1