ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Select Language

ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΜΑΘΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ
ΝΕΑ PROFILE ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PROJECTS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 + LABORATORY
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αίτηση Συμμετοχής
Προκήρυξη Προγράμματος
Ενημερωτικό Δελτίο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

ΑΞΟΝΑΣ: 3 Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία

ΜΕΤΡΟ: 4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ

Αριθμ. 04/2006

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ : 35% ΕΚΤ, 35% ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ, 30% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες με τα κάτωθι στοιχεία :

Α/Α

1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ICT – C++ (ICT HELLAS)

Ο.Τ.Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

20

ΩΡΕΣ

250

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στους χώρους του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού, του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχολούμενους, όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτερο-βάθμιας  εκπαίδευσης ( ΙΕΚ ) ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ.

Μετά την λήξη του προγράμματος και εντός 15 εργασίμων ημερών θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης από την ICT HELLAS, για την λήψη του αντιστοίχου πιστοποιητικού.

Το πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί από το εργαστήριο ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Υπευθ. Καθ. Γ.Θ. Καλκάνης) υπό την εποπτεία του εργαστηρίου «ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ » (Υπευθ. Καθ. Μαρία Τζάνη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες ή για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διεύθυνση Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα (1ος όροφος γραφ. καθ. Μαρίας Τζάνη), τηλ. 210-3688061 Fax  210-3688070 ή ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση http://benl.primedu.uoa.gr  (mailto: benl@primedu.uoa.gr )

 

 

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής από εδώ (MS Word 97-03)

 

Κατεβάστε την Προκήρυξη του Προγράμματος από εδώ (MS Word 97-03)

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος (.pdf file)

 

 
 
PRIVACY STATEMENT GLOSSARY SITE MAP FEEDBACK

 

Ναυαρίνου 13Α - 106 80 - Αθήνα τηλ.: 210-3688061-2

fax:  210-3688070

mtzani@cc.uoa.gr

Webmaster: kechagias@primedu.uoa.gr

1 1 1 1 1 1